Adatkezelési alapelvek: A viragjarat.hu a személyes adatok védelmében, tiszteletben tartja vásárlóink önrendelkezési jogát. Bizalmasan kezeli a látogatók /továbbiakban felhasználó, / adatait, és minden olyan intézkedést megtesz, ami a biztonságot garantálja. Betartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat. Az adatvédelmi irányelvek önkéntes hozzájáruláson alapulnak, mely a szolgáltatásnál figyelemmel kísérünk. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A viragjarat.hu oldal nem kér regisztrációt, és nem küld hírlevelet reklám céljából. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az adatok kezelőjével, vagy az üzemeltetővel.

Az adatok kezelője, és a vállalkozás üzemeltetője:

Némethné Bodnár Zsuzsa, székhely: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 10. A vállalkozás fantázianeve: Babaház virágstúdió A vállalkozás honlapja: www.viragjarat.hu E-mail cím: infó@viragjarat.hu Telefonszám: +36 70-4583194 Megbízott adatvédelmi kezelő: Németh Attila, 9500 Celldömölk Pápai út 18 info@babahazwebaruhaz.hu

A honlap üzemeltetője:
Némethné Bodnár Zsuzsanna
Adószám: 53359061-2-38
Vállalkozói ig szám: EV-636886
Nyilvántartási szám: 4522744
Cím: 9500 Celldömölk, Pápai út 18.

 

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Milyen adatot vagy milyen személyes adatot kezelünk?

1/a Az egyik ilyen adat a weboldal működéséhez szükséges cooki e-k. A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Az oldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cooki e-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cooki e-beállításaival. Az adatkezelés ebben a tekintetben a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvélemény-kutatást szolgálja. A Cooki e-t az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
  • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
  • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
  • a Weboldal tartalmának testre szabásához;

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cooki e-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cooki e-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cooki e-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat. A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cooki e-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a collie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 1/b A másik adat a személyes adat, számlázási adat. Név, e-mail, telefonszám, lakcím Jogalapja: Az önkéntes hozzájárulás Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. A személyes adat fogalma: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Személyes_adat A személyes adatokkal kapcsolatosan a következő kérdések merülhetnek fel:

Mi a célja az adatkezelésnek?

Az interneten megrendelt árút kényelmesen elküldjük a vásárlóhoz. A megadott adataikkal fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. A név /Személyes adat/megadása a megszólítás miatt, az email, és a telefonszám / kapcsolati adat/pedig az elérhetőség szempontjából fontos. A vállalkozás természetesen betartja az adózással kapcsolatos jogszabályokat, így vásárlóink számlát kapnak. Hogy a megrendelt terméket megkapják választaniuk kell, hogy személyesen a bababoltban, /Celldömölk Széchenyi út 10/ vagy futárszolgálattal szeretnék megkapni a megrendelt árút. Ezért meg kell adniuk a pontos lakcímet, és a számlázási címet. Más adatot a virágjarat.hu nem kér. Megjegyzésben a vásárló egyéb kéréseket természetesen szerepeltethet, pld kiszállítás ideje, de ezek nem minősülnek adatvédelem szempontjából adatoknak. Az adatokat megrendeléskor már jogi kötelezettségből kell megadni. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei)

Hol kezelem az adatot?

A honlapon kitöltött adatokat tárhelyen,/https://www.nethely.hu/tárhely / és saját számítógép rendszerünkben tároljuk biztonsági mentésként, amiért a tárhely, illetve a viragjarat.hu is felelősséget vállal. Az adózással kapcsolatos adatokat pedig papír alapon, számlatömbben szerepeltetjük. A virágbolt és a honlap virtuális számlát nem állít ki.

Mit teszünk a vásárlóink által megadott adatokkal?

A babaház virágstúdió és az üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről nem készülnek kimutatások, publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő. Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Meddig tároljuk az adatokat?

Az adatokat a számlázás után jogszabályban előírt határidőig 8 évig meg kell őrizni. Az egyéb kapcsolati adatokat pld.: e-mail, 6 hónaponként, felülvizsgáljuk, és szükség esetén töröljük rendszerünkből. A felhasználó kérésére természetesen, pld.: téves kapcsolatfelvétel, vagy érdeklődés, nem létrejött szolgáltatás, vásárlás azonnal töröljük rendszerünkből.

A tevékenység kezelőjén, üzemeltetőjén kívül ki férhet hozzá az adatokhoz?

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A személyes önkéntesen megadott adatokat számlázás után csak az adó törvény előírásainak megfelelően könyvelőnek, adjuk át. A számlázási adatok vezetése és számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Ha a kért adatokat a megbízónk nem adja át, lehetetlen teljesítenünk a kért szolgáltatást. Vállalkozásunk a feladataink ellátásához Tárhelyszolgáltatást is igényelt. Hogy megfelelően a megrendelőhöz juttassuk az árut, saját futárszolgálatot üzemeltetünk. A futárszolgálat név, pontos cím, és esetleg értesítési telefonszám nélkül nem tudja munkáját végezni. A futárszolgálattal sajátunk, így hát ez az adattovábbítás nem történik, jogalapja maga a szerződés. A termék fizetésekor a vásárló választhatja a bankkártyával való kiegyenlítést. Ezért a honlap átirányítja egy biztonságos fizetési felületre őt. Itt a bank a kártya adatokat kéri mást nem. Szerződésünk az adatvédelemre is kiterjed. A banknak más adatot vállalkozásunk nem szolgáltat. Számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságuk ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a jelen tájékoztatóban meghatározott cél elérése érdekében használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé. Az irányadó jogszabályi rendelkezés a következő: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.éviCXII.törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.CCXXXVII.törvény A pénzintézet neve: AB‐Payment Zrt. (B‐Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,C.g.01‐10‐047882, Adószám:24722137‐2‐41, Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.1. alb.) A könyvelés elérhetősége: Körgyűrű Kft. 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 38. A tárhely elérhetősége: C-Host Kft. E-mail: info@nethely.hu Tel: +36 1 445 20 40 Fax: +36 1 445 20 38 A futárszolgálat elérhetősége: www.viragjarat.hu Tel: 06/70-4583190

Hogyan védem az adatokat?

Személyes adatainak biztonságára a babaház viragstudió és az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért. A papír alapon tárolt számlatömböket iratokat pedig zárható, riasztóval védett helyiségben tároljuk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat honlapja tárhelyén tárolja, biztonsági tűzfal amely 24 órás személyi őrzéssel is védett, a magyarországi internet gerinchálózaton található. Milyen jogai vannak a felhasználónak adataikkal kapcsolatban? A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adat törlése. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén és e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről:

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatokhoz azonban csak az Üzemeltető és munkatársai férnek hozzá. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek:

Privát szférát erősítő technológia “Privacy-enhancing technologies for the Internet”, I. Goldberg, D. Wagner, E. Brewer, IEEE Spring COMPCON, 1997 “Privacy-enhancing technologies for the Internet, II: Five years later”, Ian Goldberg, PET 2002 ;“Privacy-enhancing technologies for the Internet, III: Ten years later”, Ian Goldberg, in: “Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices”, Alessandro Acquisti, Stefanos Gritzalis, Costas Lambrinoudakis, and Sabrina De Capitani di Vimercati, eds., 2007 “Privacy Handbook. Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issues”, Albert J. Marcella, Jr.; Carol Stucki, 2003, p.262. Adatvédelmi információk Felhasználóink továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).(NAIH)